Scroll Top
paying-1438142_1280

Βασικές ρυθμίσεις για τη διαφάνεια στις προβαλλόμενες τιμές.

Τα παρακάτω είναι μια σύμπτυξη των σημειώσεων του ΦΕΚ που μπορείτε να δείτε στο τέλος του άρθρου.

Κάθε έμπορος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τις ενέργειες που θα προβεί ή όχι για την επιχείρησή του.

Ανακοίνωση μείωσης τιμής είναι κάθε ανακοίνωση του εμπόρου σε οποιοδήποτε μέσο ότι έχει μειώσει την τιμή χρέωσης. Συμπεριλαμβάνονται είδη Ειδικών Προσφορών, Black Friday κλπ.

Διαβάστε περισσότερα: Σημαντικές αλλαγές στις πολιτικές εκπτώσεων και προσφορών βάσει ΦΕΚ-2640-Β-2023-1

Για παράδειγμα:
Ποσοστό πχ 20% έκπτωση.
Ποσόν πχ 10€ έκπτωση.
Αναγραφή τιμής έκπτωσης με διαγραφή παλαιάς πχ τώρα 50€ πριν 100€ ή 50€ (100€).
Πρακτικών τύπου πχ αγοράστε χωρίς να πληρώσετε το ΦΠΑ (χωρίς να σημαίνει ότι το ΦΠΑ δεν εισπράττεται).
Αναφορές σε μελλοντικές υψηλότερες τιμές πχ Τιμή 100€ από 31/12 τιμή 130€.

Στις ανακοινώσεις μείωσης τιμών ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται:
Προγράμματα επιβράβευσης πελατών και προσωπικές μειώσεις τιμών.
Ισχυρισμοί προώθησης που συγκρίνουν την τιμή του πωλητή με την τιμή άλλων πωλητών (χωρίς να αναφέρεται μείωση τιμής ή εντύπωση αυτής πάντα).
Προσφορές βάσει των οποίων ο καταναλωτής αποκτά ένα δωρεάν αγαθό πχ 1+1 δώρο ή το δεύτερο προϊόν σε μισή τιμή.
Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν προσωπική έκπτωση και προγράμματα επιβράβευσης πελατών αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τρόπο προώθησης αυτόν για την παράκαμψη των κανόνων ανακοίνωσης τιμής, ειδικά αν αναφέρεται σε όλους ή σε μεγάλο αριθμό προσώπων.

Παραδείγματα προσωπικών εκπτώσεων: κουπόνι για επόμενη αγορά μέχρι τέλος του μήνα (μη ανακοινωμένο), γενέθλια, πόντους κλπ

Παραδείγματα που ΔΕΝ είναι προσωπικές εκπτώσεις:
Μπάνερ έκπτωσης 20% με τον κωδικό ΧΥΖ, αυτό το σαββατοκύριακο 20% έκπτωση σε όλα για πελάτες με κάρτα πελάτη (που βγαίνει εύκολα), κουπόνι σε φυλλάδιο διαθέσιμο σε όλους.

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής θα πρέπει να υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος για διάστημα όχι μικρότερο των 30 ημερών από την εφαρμοφή της μείωσης της τιμής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παραπάνω ισχύει και για προσφορές μικρής διάρκειας πχ 1 ημέρας, όπως και στην περίπτωση διαδοχικών αυξομειώσεων.

Παράδειγμα:
Προϊόν στο κατάστημα 15/9 τιμή 120€.
Προϊόν στο κατάστημα 1/10 τιμή 100€.
Προϊόν στο κατάστημα 15/10 τιμή 120€.
Έκπτωτική περίοδος 1/11 μειωμένη τιμή 90€ με αρχική τιμή 100€.
Νέα χαμηλότερη τιμή 15/11 80€ με αρχική τιμή 100€.
Λήξη εκπτώσεων 1/12 Προϊόν στο κατάστημα τιμή 120€.

Παράδειγμα:
Προϊόν στο κατάστημα 15/9 τιμή 120€.
Προϊόν στο κατάστημα 1/10 τιμή 100€.
Έκπτωτική περίοδος 1/11 μειωμένη τιμή 90€ με αρχική τιμή 100€.
Λήξη εκπτώσεων 1/12 Τιμή παραμένει 90€ (δεν θεωρείται πλέον τιμή έκπτωσης και δεν αναγράφεται η αρχική τιμή των 100€, αντιθέτως τα 90€ είναι πλέον η αρχική τιμή).

Οι αρχικές τιμές μπορούν να διαφέρουν ανά κανάλι πωλήσεων πχ φυσικό και ηλεκτρονικό κατάστημα και ο έμπορος μπορεί να καθορίσει τιμές αναφοράς και έκπτωσης ξεχωριστά. Το ίδιο ισχύει και για διαφορετικά σημεία πώλησης πχ φυσικά καταστήματα και να εφαρμοστούν διαφορετικές τιμές για κάθε κατάστημα.

Προοδευτικές μειώσεις: Οι έμποροι μπορούν να διαφημίσουν μειώσεις τιμών για να απαλλαγούν πχ από τα τελευταία κομμάτια χωρίς να χρειάζεται να αναπροσαρμόσουν την τιμή αναφοράς. Μια περίοδος εκστρατείας πωλήσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ημέρες εφόσον τρέχουν προοδευτικές μειώσεις.

Παράδειγμα:
Τιμή αρχική 100€
Εβδομάδα 1 Έκπτωση 20% από 100€ πώληση 80€
Εβδομάδα 2 Έκπτωση 30% από 100€ πώληση 70€
Εβδομάδα 3 Έκπτωση 40% από 100€ πώληση 60€
Εβδομάδα 4 Έκπτωση 50% από 100€ πώληση 50€
Εβδομάδα 5 Τιμή χωρίς έκπτωση ή αναφορά σε έκπτωση

Οι κανόνες δεν εφαρμόζονται σε ευαλλοίωτα προϊόντα και τρόφιμα που ενδέχεται να είναι ακατάλληλη προς πώληση εντός 30 ημερών.

Οι έμποροι ΔΕΝ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προτεινόμενη λιανική τιμή ή τη συνιστώμενη τιμή καταλόγου ως τιμή αναφοράς στις ανακοινώσεις μείωσης τιμής δίνοντας εντύπωση ότι πρόκειται για μείωση τιμής με οποιοδήποτε τρόπο.

Εκπτώσεις σε κατηγορία προϊόντων: Μπορούν να διαφημίζουν γενική μείωση τιμής σε μια κατηγορία αλλά θα πρέπει σε όλα να αναφέρονται κανονικά οι τιμές με βάση τους κανόνες ανακοίνωσης μειωμένης τιμής.
Για διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης επιτρέπεται αναφορά τύπου “έκπτωση μέχρι 50%” αλλά δεν θα πρέπει να αφορά λίγα προϊόντα μόνο.

Δηλώσεις του τύπου “η έκπτωση υπολογίζεται στο ταμείο” και η ¨εκπτωση είναι ήδη στην τιμή” δεν επιτρέπονται.

ΜΗΝ διαφημίζετε προϊόντα σε συγκεκριμένη τιμή εάν δεν υπάρχει εύλογο απόθεμα χωρίς αυτό να αναφερθεί σαφώς στην προσφορά.
ΜΗΝ διαφημίζετε προϊόντα σε ελκυστική τιμή για να τραβήξει το ενδιαφέρον και μετά αποθαρρύνετε την αγορά του (πχ ελαττωματικό, παράδοση σε εύλογο διάστημα)
ΜΗΝ δηλώνετε ότι ένα προϊόν θα είναι διαθέσιμο μόνο σε συγκεκριμένη τιμή ή με όρους για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε να πιέσετε για άμεση απόφαση αγοράς.
ΜΗΝ ισχυρίζεστε ότι διακόπτετε δραστηριότητα ή ότι μετακινείτε τις εγκαταστάσεις όταν δεν θα συμβεί.
ΜΗΝ περιγράφετε ένα προϊόν ως δωρεάν ή παρόμοιο εάν ο καταναλωτής πρέπει να πληρώσει κάτι περισσότερο από το κόστος της προσφοράς όπως τα έξοδα παραλαβής του προϊόντος. Δεν θα πρέπει να χρεώνετε συσκευασία, διαχείριση προϊόντων κλπ.
ΜΗΝ διογκώνετε τις τιμές ή μειώνετε την ποιότητα ή τη σύνθεση προϊόντων που πρέπει να αγοραστεί ως προϋπόθεση για την απόκτηση χωριστού δωρεάν αντικειμένου.
ΜΗΝ περιγράφετε ένα επιμέρους στοιχείο ενός πακέτου ως δωρεάν εάν το κόστος αυτού συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του πακέτου.

Τι θεωρείται παραπλανητικό:
Υπερβολικά μεγάλα χρονικά διαστήματα μειώσεων τιμών σε σύγκριση με το διάστημα που τα αγαθά πωλούνται χωρίς μείωση.
Διαφήμιση της μείωσης όταν η τιμή μειώνεται μόνο σε μερικά για το ποσόν αυτό ενώ στα περισσότερα σε σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό.

Τρόποι ορθής επικοινωνίας με τον καταναλωτή:
Ελέγξτε την τιμή του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των φόρων. Εάν δεν είναι εφικτό αναφέρετε πώς θα υπολογιστεί η τιμή (πχ πώληση υφάσματος τιμή ανά μέτρο).
Παρέχετε πληροφορίες για όλες τις πρόσθετες χρεώσεις μεταφοράς παράδοσης κλπ.
Περιλαμβάνετε όλες τις χρεώσεις και τέλη στην τιμή.
Μην χρεώνετε τέλος για χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας
Μην χρησιμοποιείτε προεπιλεγμένη επιλογή για συγκατάθεση για επιπλέον χρεώσεις ή τέλη.
Πρακτικές επικοινωνίας και ενημέρωσης μειωμένων τιμών προσφορών κλπ πρέπει να γίνονται με σαφές και εύκολο τρόπο για την κατανόηση από τον καταναλωτή.
Οι τιμές διακυμαίνονται ελεύθερα σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Τα προϊόντα πρέπει να εκτίθενται με τρόπο διακριτό ώστε η διαφοροποίηση να είναι άμεσα αντιληπτή και κατανοητή.

Κατεβάστε και διαβάστε το ΦΕΚ εδώ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

7ης Μεραρχίας 126

Κατερίνη, Πιερία

60133 Ελλάδα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο: +30 23513 01904

Κινητό: +30 6975425989

Email: info(@)ninjaweb.gr

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα – Παρασκευή: 09.00-21.00

Σάββατο: 09.00-15.00

Κυριακή: Κλειστά